Algemene Voorwaarden
Affiliate Partner Overeenkomst
Deze overeenkomst bevat het complete raamwerk van voorwaarden die van toepassing zijn op een natuurlijk persoon of bedrijf dat wil deelnemen aan ons Affiliate Programma (het Programma).
Deelnemen aan ons Affiliate Programma
Om deel te kunnen nemen aan ons Affiliate Programma dient u het Aanmeldingsformulier Affiliate Programma te vinden op onze site, volledig in te vullen. Wij beoordelen uw aanmelding en zullen u binnen 48 uur op de hoogte brengen van onze beslissing om u al of niet (of nog niet) aan te nemen als Affiliate Partner. Wij nemen, in alle discretie, de beslissing om u te accepteren, direct af te wijzen (omdat uw site of bedrijf bijvoorbeeld niet aansluit bij onze doelgroep) of een voorlopige afwijzing aan te bieden. Bij deze laatste optie geven wij u aan waarom wij u voorlopig niet kunnen accepteren en onder welke voorwaarden wij u wel willen accepteren als Affiliate Partner.

Websites en bedrijven die wij niet geschikt achten om onze Affiliate Partner te worden kunnen bijvoorbeeld:
 • geweld promoten
 • illegale activiteiten promoten
 • discrimineren op basis van ras, gender, geloof, nationaliteit, hancicap of sexuele voorkeur

Wanneer wij uw aanmelding als Affiliate Partner afwijzen, bent u vanzelfsprekend welkom om het aanvraagformulier nogmaals in te sturen nadat u onze afwijzigingsgrongen heeft verholpen. U moet rekening houden met het feit dat wannaar u wél bent geaccepteerd als Affiliate Partner en uw website of bedrijf handelt in strijd met onze regels, normen en waarden, wij alsnog deze Overeenkomst zullen vernietigen.
Banners en linkjes op uw website
Wanneer u bent geaccepteerd als Affiliate Partner bij Erosite.nl dan heeft u een ruime keuze uit tekstlinks en Banners. Heeft u een speciale wens of bent u op zoek naar een speciaal formaat banner, laat het ons even weten. Maak anders een keuze uit onderstaande mogelijkheden:
 • 468x60 Banner links
 • 125x125 Banner links
 • 120x60 Banner links
 • 120x90 Banner links
 • 120x240 Banner links
 • 120x600 Banner links
 • 250x250 Banner links
 • 22x31 Banner links
 • Text Links

Als affiliate krijgt u van ons ondersteuning bij het plaatsen van banners en tekstlinkjes. Om ervoor te zorgen dat de tracking van nieuwe inschrijvingen, de rapportage en koppeling aan uw account vlekkeloos verloopt krijgt u van ons behalve de banners ook de bijbehorende tags. Installeert u een en ander zelf (of laat u dit doen door het bedrijf dat uw website onderhoud) draag dan zorg voor een juiste koppeling om geen inkomsten mis te lopen. Wanneer u links plaatst voortvloeiend uit deze overeenkomst, noemen we dit Special Links. U ontvangt alleen een vergoeding voor nieuwe inschrijvingen wanneer deze bij ons binnenkomen via deze Special Links. Aanmeldingen via welke andere weg dan ook worden niet direct in uw rekening courant geboekt. Mocht er op welke wijze dan ook een verschil van mening ontstaan over het aantal inschrijvingen, kunt u te allen tijde inzage krijgen in onze systemen.
Banners en linkjes in uw Nieuwsbrief